เปิดเวบเมื่อ 15/08/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 27/10/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 404

บทความ
3 ชุด 3 สุดยอด ที่สร้างสรรค์บุ๊คส์มั่นใจนำเสนอ (อ่าน 1422/ตอบ 0)

3 ชุด  3 สุดยอด ที่สร้างสรรค์บุ๊คส์มั่นใจนำเสนอ

สำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 45

และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 15

29 นีนาคม - 9 เมษายน 2560


การอ่านเป็นวิถีหนึ่งของการเรียนรู้สัจธรรมของโลกและชีวิต หนังสือบางเรื่องช่วยโน้มน้าวให้เราเข้าถึงหลักธรรมคำสอน วิธีเอาชนะกิเลสตัณหา บางเรื่องให้ความเพลิดเพลิน ตื่นเต้นกับการผจญภัยของตัวละคร แทรกคติ มุมมอง วิธีต่อสู้เอาชนะศัตรู และอุปสรรคนานา บางเรื่องช่วยขยับขยายพรมแดนแห่งความรอบรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม ความเชื่อของกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา

สร้างสรรค์บุ๊คส์ มีหนังสือ "ผลงานชุด" ซึ่งอาจยังประโยชน์ดังกล่าวได้ แม้บางเรื่องเป็นงานเก่านำมาพิมพ์ใหม่ แต่ก็ได้รับการพิสูจน์จากนักอ่านรุ่นเก่าแล้วว่า "ดี" จริง บางเรื่องอาจเป็นเรื่องยาว หลายเล่มจบ จึงต้องอาศัยผู้อ่านปรับจังหวะชีวิตที่ถูกกระตุ้นให้เร่งรีบ รวดเร็วตลอดเวลาในชีวิตประจำวัน มาเป็นทอดจังหวะให้ "ช้า" ลงสักนิด ค่อยๆ อ่านอย่างไตร่ตรอง ขบคิดใคร่ครวญ เพื่อรับสารรับอรรถรสทุกตัวอักษรได้อย่างลึกซึ้ง


1. ชุดจินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ผลงานทรงคุณค่าของ สุชีพ ปุญญานุภาพนักเขียนนักธรรมผู้บุกเบิกแนวประพันธ์(มิใช่แปล)จินตนิยายสมัยพุทธกาล โดยอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท สร้างตัวละครเพิ่มบ้างเพื่อช่วยการดำเนินเรื่องและเนื้อหาโดดเด่น บรรยายฉากและสถานที่ตามที่ปรากฏในพุทธประวัติ สร้างบรรยากาศยุคสมัยนั้นด้วยสำนวนภาษาแบบกามนิต-วาสาฏฐี แต่ละช่วงตอนสอดแทรกคติธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแยบยล ผู้อ่านจักได้รับทั้งความเพลิดเพลิน ความรอบรู้และอรรถรสแห่งความเป็นอินเดียยุคโบราณ

ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ (พ.ศ.2484) พุทธประวัติอันเกี่ยวเนื่องด้วย "องคุลิมาล" มหาโจรผู้นำนิ้วมือของเหยื่อมาร้อยพวงมาลัย ป็นที่มาแห่งพุทธวจนะที่แฝงปรัชญาลึกซึ้ง "เราหยุดแล้ว แต่ท่านยังไม่หยุด" 

กองทัพธรรม (พ.ศ.2495-2501) อิงชีวประวัติพระสาริบุตร ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพพระพุทธศาสนา กองทัพธรรมนี้ยาตราสู่บ้านเมืองใดก็นำมาซึ่งความสงบสันติ

ผู้ประพันธ์สร้างตัวละครชื่อ "ธนิยะ" นายกองเกวียน และบุตรชายนาม "สุรเสนะ" เป็นพ่อค้าวาณิช นำสินค้าจากเมืองพาราณสี แร่ขายไปตามเมืองตามแคว้นต่างๆ โดยบรรยายภูมิประเทศ ภาพบ้านเมืองอย่างผู้รอบรู้และมีประสบการณ์ไปเยือนมาแล้วจริงๆ

ลุ่มน้ำนัมมทา (พ.ศ.2503) กล่าวถึงเมืองพันธุมดี ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปกครองโดยพระราชาผู้ทรงภูมิและยึดมั่นพุทธธรรมคำสอนเป็นธรรมนูญบริหาร นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกำเนิดของ "รอยพระบาท" ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับไว้บนเนินทรายลุ่มแม่น้ำนัมมทาแห่งนี้เป็นครั้งแรก รอยพระพุทธบาทก็คือสัญลักษณ์แห่งหลักธรรม คุณงามความดีของพระพุทธองค์ ลุปัจจุบัน จึงมีทั้งพระพุทธบาทที่เชื่อว่าทรงมาประทับไว้จริงและแบบจำลอง

เชิงผาหิมพานต์ (พ.ศ.2505) เรื่องของพระอานนทเถระ ผู้ได้อุปฐากหรือรับใช้ใกล้ชิดองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจนวาระสุดท้ายเข้าสู่ปรินิพพาน พระอานนทเถระเป็นภิกษุที่จดจำคำสอนของพระพุทธองค์ได้มาก แล้วสั่งสอนให้ผู้อื่นท่องจำสืบกันมาจวบจนมีการจดจารึกไว้ จึงได้รับยกย่องเปรียบประดุจเป็น "อานันทเจดีย์" ณ  เชิงผาหิมพานต์ (เทือกเขาหิมาลัย) อันเป็นที่ตั้งของสำนักวิศวามิตร ซึ่งกำเนิดขึ้นเพื่อสั่งสอนวิชารบ วิชาศีลธรรมจรรยาแก่ราชกุมาร

เนื้อเรื่องแทรกคติธรรมเรื่องความอดทนและการให้อภัย ดำเนินเรื่องโดยให้ "ฉันทสุกะ" เจ้าสำนักวิศวามิตรขณะนั้น เล่าเรื่องให้บรรดาศิษย์รับฟัง

นันทะ-ปชาบดี (พ.ศ.2507) เส้นทางธรรมของพระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางมหาปชาบดีได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลักดันให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีได้ ซึ่งพระนางเองนับว่าเป็นภิกษุณีองค์แรกในบวรพุทธศาสนา และบรรลุอรหันต์ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงประวัติของพระนันทะ และพระนางรูปนันทา ราชบุตรและราชบุตรีของพระเจ้าสุทโธธนะ และพระนางปชาบดีโคตมี ผู้ซึ่งหันหลังให้กับโลกิยะ เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เช่นกัน กระทั่งบรรลุอรหันต์เป็นผู้เลิศในทางสำรวมอินทรีย์ และเป็นผู้เลิศในทางเข้าฌาณ ตามลำดับ

รวม 5 เรื่องดังกล่าว ราคาปกติ 950 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือเพียง 660 บาท ค่าจัดฟรี

สั่งซื้อได้ทางเฟสบุ๊คหรือ  www.sangsanbooks.com หรือ โทร.063-160-9679 และ 02-538-4293-5


     


     2. ชุดสืบสวนสอบสวนในรูปนิยายกำลังภายใน

เต้าส่วยทิ้งกลิ่นหอมไว้ในราตรีมิทราบที่สำราญอยู่แห่งหนใด?”


     เอ่ยชื่อ “ชอลิ่วเฮียง” หรือเต้าส่วย (ขุนพลในหมู่โจร) บรรดาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์สินมาโดยมิชอบต่างประหวั่นพรั่นพรึงเป็นอย่างยิ่งเนื่องเพราะจอมยุทธ์ผู้นี้ชมชอบปล้นคนรวยเจือจานคนจนหากแม้นชอลิ่วเฮียง มุ่งหมายทรัพย์สินสิ่งของชิ้นใด ไม่เคยพลาดแม้เจ้าของจะวางระบบป้องกันไว้แน่นหนาเพียงใดก็ตาม

     เต้าส่วยเป็นเลิศทั้งในทางวิชาตัวเบาวิชากำลังภายในและวิทยายุทธ์แบบบุ๋นแบบเฮี้ยบ (คุณธรรม) เป็นแบบอย่างของผู้มีไหวพริบปฏิภาณเป็นเยี่ยมประมือคู่ต่อสู่ชั้นพระกาฬระดับไหนก็สามารถมองหาจุดอ่อนคิดค้นหมัดเด็ดไม้ตายเอาชนะได้ในชั่วพริบตาที่คับขันนอกจากนี้ยังมีบุคลิกกรุ้มกริ่มแวดล้อมด้วยสาวสวยหลายนางตลอดเวลา

     ในบรรดานิยายกำลังภายในที่ได้รับความนิยมแพร่หลายช่วงทศวรรษ 2510 เป็นต้นมานั้น “ชอลิ่วเฮียง” เป็นสุดยอดเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกับฤทธิ์มีดสั้นเซียวฮื้อยี้จากปลายปากกาของโก้วเล้งแปลไทยโดย . เมืองลุงเจ้าของสำนวนภาษาที่เฉียบคมสั้นกระชับแต่สละสลวยเรียบรื่นถึงอรรถรส

    แต่ละเรื่องย่อยในชุดนี้ตัวละครเอกคือ ชอลิ่วเฮียง ต่อสู้และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณไม่มีการเข่นฆ่ากันแบบเลือดท่วมตัวเป็นนิยายที่ปราศจากพิษภัยขณะเดียวกันก็ประเทืองปัญญาและจรรโลงจิตใจ

    อ่านสนุกอ่านง่ายวางไม่ลง


    ประกอบด้วยชุดจอมโจรจอมใจมี 4 เล่มจบชุดใต้เงามัจจุราชมี 3 เล่มจบเรื่องราศีดอกท้อและชอลิ่วเฮียงแต่ละเรื่องเล่มเดียวจบ

    ราคารวม 9 เล่มบรรจุกล่อง 1,590 บาท ลดพิเศษ 30% เหลือเพียง 1,113 บาทค่าจัดส่งฟรี

    สั่งซื้อได้ทางเฟสบุ๊คหรือ  www.sangsanbooks.com หรือ โทร.063-160-9679 และ 02-538-4293-5    3. ชุดเทวปกรณ์-เทวีปกรณ์
    องค์ความรู้เกี่ยวกับเทพ-เทวีองค์สำคัญตามคติความเชื่อและศาสนาต่างๆ ในโลก


    ชุดเทวปกรณ์-เทวีปกรณ์เป็นการรวมชุดจากหนังสือ 7 เรื่อง 7 เล่มของอาจารย์กิตติวัฒนะมหาตม์ซึ่งสร้างสรรค์บุ๊คส์ทยอยจัดพิมพ์จำหน่ายในช่วง .. 2546-2551

    อาจารย์กิตติ วัฒนะมหาตม์เป็นนักวิชาการด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะและเทวศาสตร์เทววิทยาระดับ “มหาบัณฑิต” ของเมืองไทยเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ดังกล่าวทางสื่อวิทยุโทรทัศน์หลายรายการมีผลงานสารคดีด้านมายาศาสตร์

เทววิทยาตีพิมพ์เผยแพร่มายาวนานแทบนับจำนวนไม่ถ้วน

   

    “ชุดเทวปกรณ์-เทวีปกรณ์” ประกอบด้วย 7 เรื่องเรียงตาม .. ที่จัดพิมพ์ดังนี้

    1. เทพนารี (2546) ตำนานเทพเจ้าฝ่ายหญิงแบ่งเป็นเทวีแห่งโลกโบราณแห่งยุโรปและแห่งเอเชียแต่ละพระนางเป็นเจ้าแห่งศิลปะประเพณีพิธีกรรมโชคลาภและวิทยาการด้านต่างๆอันเป็นความเชื่อเป็นความเคารพบูชามาแต่บุราณกาลจวบจนปัจจุบัน

    2. ตรีเทวปกรณ์(2549) เทพเจ้าของชาวฮินดูและเป็นที่เคารพบูชาของชาวไทยคือพระคเณศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ พระลักษมีเทวีแห่งความงามและโชคลาภและพระสรัสวดีเทวีแห่งศิลปวิทยาการ

    3. รัตนเทวีปกรณ์ (2546) สามเทพนารีในศาสนาพุทธคือพระสุนทรีวาณีเทพนารีผู้รักษากฎสวรรค์พระศรีวสุนธรา เทพนารีผู้รักษาแผ่นดินโลกและพระมณีเมขลาเทพนารีผู้รักษาพระสมุทร

    4. บูรพเทวีปกรณ์ (2548) สามเทพนารีแห่งเทววิทยาจีนคือพระแม่หนี่วาเทพมารดาแห่งมวลมนุษย์พระแม่ฉางเอ๋อ เทพนารีผู้สถิตในดวงจันทร์และพระแม่เหอเซียนกูเทพธิดาแห่งดอกบัววิเศษ

    5. สุริยเทวีปกรณ์ (2549) สามเทพนารีแห่งอียิปต์คือพระเทวีไอซิสเทวีแห่งปรีชาญาณและมายาศาสตร์พระเทวีฮาเธอร์เทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และเทวีบาสท์เทวีแห่งพลังชีวิตและความสุข

    6. อติเทวปกรณ์(2549) เทพเจ้า 3 องค์แห่งศาสนาสแกนดิเนเวียโบราณหรือศาสนาของชาวนอร์สที่เรียกว่าศาสนาอาซาทรู (Asatru) คือจอมเทพโอดินเทพแห่งความรู้และปรีชาญาณพระเทวีเฟรยาเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์และมายาศาสตร์มหาเทพธอร์เทพแห่งพละกำลังและอสุนีบาต

    7. เทวาลัย (2551) สารคดีนำชมเทวาลัย (อาคารประดิษฐานเทวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขั้นเทพ) ตามสถานที่ต่างๆ ที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวไทยตามคติพราหมณ์-ฮินดูพุทธศาสนาโดยมีรายละเอียดขององค์เทพปูมประวัติการสร้างภาพถ่ายสี่สีโดยผู้เขียนระดับมหาบัณฑิตทางเทววิทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างวิริยอุตสาหะยิ่งเช่นเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ นครศรีธรรมราชวัดเทพมณเทียรเชียงใหม่ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณศาลพระแม่ย่าสุโขทัยและเทวสถานจตุคามรามเทพ เป็นต้น


    ทุกเล่มคุณภาพระดับ “ขุมความรู้” ที่อ่านง่ายเข้าใจทันทีด้วยสำนวนภาษาเรียบๆสละสลวย


    รวมราคาปกทั้ง 7 เล่มดังกล่าวราคา 1,295 บาทลดพิเศษ 30% เหลือเพียง 900 บาท ค่าจัดส่งฟรี

สั่งซื้อได้ทางเฟสบุ๊คหรือ  www.sangsanbooks.com หรือ โทร.063-160-9679 และ 02-538-4293-5